Privacy

AgendaPlaza.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. AgendaPlaza.nl respecteert de privacy van de gebruikers van deze website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Indien u niet langer wilt dat er gebruik wordt gemaakt van de door u verstrekte gegevens, dan wel dat u een adreswijziging wenst door te geven, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken door een verwijderingsverzoek dan wel wijzigingsverzoek in te dienen gericht aan AgendaPlaza.nl. Uw verzoek zal dan zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd.